Tibetan Źang Źung DictionaryScans of sGra yi don sdeb snang gsal sgron me སྒྲ་ཡི་དོན་སྡེབ་སྣང་གསལ་སྒྲོན་མེ by Zhu ston nyi ma grags pa ཞུ་སྟོན་ཉི་མ་གྲགས་པ [1616-1670] (Delhi, 1965) :Zhang Zhung Scripts

BabelStone Home Page